Gratis väckarklocka

Onlinehjälp

Inställningar för väckarklocka Inställningar för väckarklocka Utskrifter i svartvitt

Inställningar för väckarklocka

Sker
Intervallet vid vilket väckarklockan återkommer.
Tid
Väckarklockans tid. Free Alarm Clock använder det tidsformat som definieras i Windows-inställningarna.
Repetera
Om du valde "Veckovis", ange veckodagar då väckarklockan ska inträffa. Väckarklockan kommer att inträffa en gång i veckan. Väckarklockan startar vid den angivna tiden på var och en av de angivna dagarna.
Etikett
Ställ in namnen på olika väckarklockor för att indikera de åtgärder du måste utföra när väckarklockan slocknar.
Visa meddelande
Om du avmarkerar kryssrutan visas ett verktygstips med händelsens beskrivning längst ner till höger på skärmen.
Du kan stoppa musiken genom att klicka på den blinkande ikonen för Free Alarm Clock i systemfältet. Eller, om klockan i flytande fönster är synlig, klicka på det här fönstret för att stoppa musiken.
Samtidiga väckarklockahändelser ger endast en avisering och larm.
Ljud
Välj det ljud du vill ställa in för väckarklockan. Du kan välja ditt eget larmljud genom att trycka på "Bläddra" -knappen. Väckarklockan har flera ljud och erbjuder full tillgång till ditt musikbibliotek.
Följande filformat stöds: mp3, mp2, ogg, wav, wma, aif, aiff, aifc, afc, m3u, flac.
Höj volymen
När det är dags att aktivera ditt larm kommer programmet att ställa in systemvolymen till en fördefinierad nivå.
Systemljudet slås på och den angivna volymen kommer att ställas in. När ljudet har spelats upp återställs den initiala volymen.
Observera att eftersom systemvolymen kommer att ändras tillfälligt kan det påverka andra program som körs.
Om du tystade ljudet eller minskade volymen kommer Free Alarm Clock att stänga av ljudet och vid behov öka volymen för att väcka dig. Om du inte gillar det, avmarkera bara kryssrutan.
Upprepa ljud
Ljudet spelas upp flera gånger. Du kan ställa in varaktigheten för alarmljudet i programinställningarna.
Snooze
Visa knappen "Snooze" i meddelanderutan för alarmklockan.
Väck datorn ur viloläge
Medan din dator är i viloläge och det är dags att aktivera ditt larm kommer Free Alarm Clock att väcka din dator. Kontrollera att Free Alarm Clock är tillåtet att väcka datorn.
Obs! Free Alarm Clock kommer inte att väcka din dator när den bärbara locket är stängt.
Slå på bildskärmen
Programmet slår på din datorskärm när larmet går.

Alternativ

Gratis väckarklocka Alternativ Gratis väckarklocka Alternativ Utskrifter i svartvitt

Snooze
Denna inställning låter dig ställa in tiden innan larmet ringer igen.
Spela ljud
Denna inställning låter dig definiera hur länge du ska spela musik.
Visa klocka i flytande fönster
Flytande fönster är ett litet, speciellt fönster som visar klocka.
Starta när Windows startas
Starta Free Alarm Clock automatiskt när systemet startas.
Utskrifter i svartvitt
Slår på ett mörkt tema för att visa alla fönster.
Enskild rad med text
Det här alternativet låter dig visa rader i listan med väckarklockor på ett speciellt sätt: Varje rad blir mindre i höjd och innehåller bara en rad. Teckensnittsstorleken för visningstid minskas.
Free Alarm Clock Enskild rad med text Free Alarm Clock Enskild rad med text Utskrifter i svartvitt
Ordna efter
Använd den här inställningen för att ordna larmlistan efter tid, namn eller nästa alarmtid.
Alltid överst
Om du ställer in detta alternativ kommer huvudfönstret att placeras ovanför alla icke-översta fönster och förblir över dem även när de är inaktiverade.
Även när det här alternativet är aktiverat reduceras bildtexten i huvudfönstret och programikonen tas bort från aktivitetsfältet.
Språk
Användargränssnittets språk.

Kommandoradsparametrar

-addalarm
Öppnar fönster med ny väckarklocka.
-portable
Startar programmet i bärbart läge.
-close
Stänger en tidigare lanserad instans av programmet.

Exempel:

FreeAlarmClock.exe -addalarm

FreeAlarmClock.exe -addalarm -portable

FreeAlarmClock.exe -close

Om du behöver programvara för väckarklocka för Windows-baserad dator, är det den programvara du letar efter. Free Alarm Clock stöder obegränsat antal larm så att du inte är begränsad till antalet larm du kan ställa in.


Licensavtal

Free Alarm Clock är ett gratis program för personligt och kommersiellt bruk. Detta program distribueras på AS IS-basis, och UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin för MERCHANTABILITY eller FITNESS FÖR EN Särskild syfte. Comfort Software Group kan inte göras ansvarigt för någon, direkt eller indirekt skada som orsakats av programmet.

Comfort Software Group förbehåller sig rätten att ändra licensvillkor i framtiden.


Dela:

Språk (Language)SE

Hämta Gratis väckarklocka

Installationspaket (4.5 MB)
Bärbar version (4.6 MB)

Version: 5.2
Publicerad: 2022-02-02
Operativsystem som stöds:
Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP


Sponsrat av

Hot Alarm Clock har allt du behöver för att följa tiden, oavsett hur komplicerat ditt schema är. Du kan ställa in en enda daglig vakning eller konfigurera flera komplexa larm som utlöser vissa veckodagar, kalenderdagar, veckor eller månader.

Väckarklockor och nedräkningstimer, stoppur och huskelista, födelsedag påminnelser och mycket mer.

Ladda ned

Mer info

Softpedia Clean Award